ประกาศลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ของ Siam Royal View – © 2019 โดย บริษัท เกาะคาชา สยามรอยัลเบย์ และเพนนินซูล่าบีชรีสอร์ท
สงวน

ห้ามมิให้ทําซ้ําหรือแจกจ่ายซ้ําบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากสิ่งต่อไปนี้:

  • คุณสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดไปยังสารสกัดจากฮาร์ดดิสก์ท้องถิ่นสําหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น
  • คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาไปยังบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานส่วนตัวของพวกเขา แต่ถ้าคุณรับทราบเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งที่มาของเนื้อหา

คุณไม่สามารถยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของเราแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ หรือคุณอาจส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อื่น หรือรูปแบบอื่น ๆ ของระบบเรียกค้นอิเล็กทรอนิกส์
หากคุณมีความคิดเห็นใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โปรดเขียนหรือส่งอีเมลถึงเราที่อยู่ดังต่อไปนี้:

เพนนินซูล่า บีช รีสอร์ท

24/2
เกาะช้าง,
ตราด 23170
ไทย

สงวนลิขสิทธิ์แม่แบบประกาศได้รับอนุญาตชนิดและมารยาทของwww.businesslink.gov.uk